The Japanese Society for Investigative Dermatology

English

About the Society

Board Members

President
Manabu Fujimoto
Secretary-General
Manabu Ohyama
Treasurer
Akiharu Kubo
Board of Directors
Satoshi FukushimaTetsuya Honda
Masatoshi JinninTakeshi Matsui
Sei-ichiro MotegiEmi Nishimura
Naoko OkiyamaYayoi Tada
Hayato TakahashiDaisuke Tsuruta
Hideyuki UjiieYukie Yamaguchi
Junior Board of Directors
Keitaro FukudaKen Natsuga
Aiko SadaSayaka Shibata
Takuya Takeichi
Auditors
Ryuhei OkuyamaKatsuto Tamai
To page top